Pytania i odpowiedzi FAQ

1. DLA KOGO PRZEZNACZONY jest PetCount® test?

Test na płodność psów PetCount
Test jest przeznaczony dla lekarzy weterynarii, hodowców oraz właścicieli psów.
Może być również używany przez weterynaryjne labolatoria diagnostyczne. 

2. DLACZEGO PetCount® test?

Obniżona jakość nasienia reproduktora często jest przyczyną niepowodzeń hodowlanych oraz idących za tym strat finansowych. 
Wykonanie testu PetCount® umożliwia ocenę potencjału rozrodczego psa przed podjęciem decyzji o kryciu lub pobraniu nasienia do inseminacji.
Test wykonuje się samodzielnie w ciągu 30 minut ze świeżej próbki nasiania, co ma istotny wpływ na wiarygodność wyniku badania.

3. JAKI JEST NAJWAŻNIEJSZY PARAMETR JAKOŚCI NASIENIA?

Najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości nasienia psa jest zdolność plemników do pływania w linii prostej tzw. "ruchliwość progresywna".
Tylko plemnik o prawidłowej ruchliwości jest zdolny do zapłodnienia komórki jajowej. Test jakości nasienia PetCount® mierzy całkowitą ilość progresywnych ruchliwych plemników (PMSCs). 

4. ILE WYNOSI WARTOŚĆ PROGOWA DLA WYNIKU PRAWIDŁOWEGO?

Co najmniej 70% próbki nasienia psa powinny stanowić plemniki o szybkim, stałym ruchu progresywnym.
"Normalny", zdrowy pies powinien mieć co najmniej 210 milionów komórek progresywnych (PMSCs) na 1 ml nasienia - co jest wyliczone w oparciu o całkowitą minimalną liczbę 300 milionów plemników na 1 ml nasienia.

Istnieje bezpośredni związek między produkcją plemników w jądrach oraz rozmiarem jąder. Dlatego większe psy mają większą liczbę plemników niż mniejsze. Jak zbadano, istnieje związek między liczbą plemników a masą ciała. Może to być adekwatne do zwierząt w dobrej kondycji, niemniej jednak nie dotyczy zwierząt otyłych, ponieważ rozmiar jąder nie wzrasta wraz z masą. Nawet wśród ras o podobnej wielkości występują różnice w liczbie plemników.

5. JAK DZIAŁA TEST - OPATENTOWANA TECHNOLOGIA SWIM-UP®

jak działa test PetCount - opatentowana technologia

Urządzenie PetCount® umożliwia oddzielenie wszystkich progresywnych, ruchliwych plemników (prawidłowo pływających) od reszty populacji, które obejmują komórki niezdolne do zapłodnienia, np: martwe plemniki, plemniki o nieprawidłowej morfologii (budowie) oraz plemniki nieruchliwe lub o nieprawidłowym ruchu.

Intensywność reakcji barwnej jest bezpośrednim wynikiem liczby ruchliwych plemników progresywnych (PMSCs) w próbce nasienia psa.
Im ciemniejsze pole wyniku, tym lepiej.

  Intensywność reakcji barwnej - badanie nasienia PSA

6. JAK ODCZYTAĆ WYNIK TESTU?

Intensywność reakcji barwnej jest bezpośrednim wynikiem liczby ruchliwych plemników progresywnych (PMSCs) w próbce nasienia psa.
Im ciemniejsze pole wyniku - tym stężenie plemników w nasieniu jest większe.

WYNIK - DOBRA JAKOŚĆ NASIENIA:
   wynik badania PetCount - dobra jakość nasienia psa

WYNIK - NISKA JAKOŚĆ NASIENIA:
   wynik badania PetCount - niska jakość nasienia psa

7. CZY JAKOŚĆ NASIENIA JEST ZAWSZE TAKA SAMA?

NIE
Podobnie jak w przypadku ludzi, u psów jakość nasienia zmienia się w czasie.
Wpływ na jakość nasienia psa, w tym ruchliwość plemników może mieć wiele czynników, takich jak:

  • czas między ejakulacjami (wytryskami) - minimum 48 godzin
  • ogólny stan zdrowia psa
  • choroby takie jak np. gorączka mają negatywny wpływ na jakość nasienia
  • uraz jądra

8. CO ZROBIĆ, JEŻELI JAKOŚĆ NASIENIA JEST NISKA?

Jak wyjaśniono powyżej, zmiany w jakości nasienia u psów występują naturalnie.
Sugerujemy, aby odczekać co najmniej 48 godzin, a następnie ponownie wykonać badanie nasienia.
Jeśli jednak pies był chory, należy odczekać 60 dni, a następnie ponownie wykonać test.
Produkcja nowych plemników trwa 60 dni.

9. CZYM JEST SZTUCZNA INSEMINACJA?

Sztuczna inseminacja jest aktem zapładniania suk poprzez sztuczne wprowadzanie nasienia do pochwy. Za pomocą prostej rurki z tworzywa sztucznego nasienie umieszczane jest bezpośrednio w szyjce macicy, co znacznie poprawia współczynnik poczęć. Dzisiaj wielu hodowców psów i lekarzy weterynarii docenia sztuczną inseminację jako ważne i przydatne narzędzie. Wielu z nich postrzega to jako sposób na podniesienie jakości hodowli rasowej poprzez pokonywanie ograniczeń czasu i odległości.

Sztuczna inseminacja staje się ważnym narzędziem w hodowli. Postrzega się ją jako sposób na podniesienie jakości rasy.

SZERSZA PULA GENOWA
Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów sztucznej inseminacji jest sposób, w jaki otwiera ona globalną pulę genową. Nawet te obszary, które wcześniej były zamknięte i poddane wyczerpaniu puli genów, mogą teraz wzmocnić swoje linie krwi ze zwierzętami, do których do tej pory nie było dostępu (kwestie finansowe i problemy logistyczne).

BEZPIECZNE SESJE HODOWLANE
Niezależnie od tego, czy posiadasz w hodowli oba zwierzęta - sukę do pokrycia oraz reproduktora lub korzystasz z parowania ze zwierzęciem z zewnętrznej hodowli - to tradycyjna metoda rozrodu ma pewne nieodłączne zagrożenia w przeciwieństwie do inseminacji.

10. JAK POBRAĆ PRÓBKĘ NASIENIA PSA?

Nasienie można łatwo pobrać od większości psów - jeśli wiesz jak to zrobić. Jeśli nie masz doświadczenia lub nie wiesz jak pobrać próbkę - zalecamy zasięgnięcie porady weterynarza lub hodowcy psów. Pies jest stymulowany do wytrysku poprzez szybki masaż żołędzi prącia.

Ejakulacja nasienia u psa następuje w trzech frakcjach. Pierwsza frakcja zwana frakcją przednasienną składa się z kilku kropli przezroczystego płynu, który pochodzi z gruczołu krokowego. Chociaż jest to rzadkie, niektóre psy mogą wytrysnąć kilka ml frakcji przednasiennej. Druga frakcja to frakcja bogata w spermę. Objętość frakcji bogatej w spermę waha się od 0,5 do 8 ml, w zależności od wielkości jąder i indywidualnej zmienności. Frakcja bogata w spermę wydaje się mętna i opalizująca. Zwykle nie podejmuje się próby rozdzielenia dwóch pierwszych frakcji. Trzecia i największa frakcja (tzw. frakcja ponasienna) to wydzielina gruczołu krokowego, której objętość może wynosić nawet 30 ml. Prawidłowy płyn z prostaty jest klarowny i łatwo odróżnić go od mlecznej frakcji bogatej w spermę. Należy pamiętać, że tylko frakcja bogata w spermę powinna być zebrana do stożka lub pojemnika dołączonego do zestawu.